Logo_stichting_zzp_nederland_logo

In het televisieprogramma Tros Radar wordt vanavond aandacht besteed aan het conflict tussen zzp'ers in de zorgsector en de Belastingdienst. Veel zzp'ers in de zorg komen in de problemen doordat hun VAR-verklaring wordt ingetrokken door de Belastingdienst. Dat meldt de Stichting ZZP Nederland.

De Belastingdienst voert sinds oktober 2013 een strikte handhaving op schijnconstructies bij zelfstandigen. Bij controle van een bemiddelaar is volgens de Belastingdienst gebleken dat er sprake was van een arbeidsverhouding in plaats van zelfstandig ondernemerschap bij enkele ZZP'ers die door dit bureau bemiddeld werden. Volgens ZZP Nederland worden sindsdien door Belastingdienst vrijwel geen VAR-verklaringen meer afgegeven aan zelfstandigen in de zorg.

Stichting ZZP Nederland heeft samen met FNV Zelfstandigen geprobeerd met de Belastingdienst hierover in gesprek te komen, maar zonder resultaat. Ook uit een gesprek bij het ministerie van Financiën en overleg met toenmalig staatssecretaris Weekers kwam geen mogelijkheid voort tot een oplossing.

Stichting ZZP wil dat er direct een oplossing komt voor zelfstandigen die zonder inkomen zitten. Verder moet er worden gewerkt aan een permanente oplossing van het probleem: bemiddeling in de zorg. Bij het inhuren van verpleegkundigen is het vrijwel onmogelijk om rechtstreeks een contract af te sluiten met een cliënt. Zorg en zorgkosten worden beheerst door zorgkantoren die de uitbesteding van zorg overlaten aan zorginstellingen en derden. Zorgkantoren willen geen budget beschikbaar stellen aan zelfstandigen die het werk uitvoeren. Hierdoor ontstaat er volgens de Stichting ZZP Nederland een vrij spel van bemiddelaars die ongestoord hun gang kunnen gaan met het opstellen van eigen voorwaarden en marges.

© Nationale Zorggids