Normal_teamwork_personeel_werk_samenwerking_team

Met ingang van 1 maart is de zorgverlening van Stichting Nova Begeleid wonen in Beerta overgenomen door MartiniZorg. Het gaat om vijf cliënten met een beperking die in een zorgboerderij wonen. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed vorige maand een inval in de zorgboerderij na vermoedens van grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten. Dat meldt Skipr.

Door de overname blijven de cliënten van Stichting Nova verzekerd van zorg. MartiniZorg zal tevens een evenredig deel van het personeel van de stichting overnemen. De overname is tot stand gekomen in samenspraak met zorgverzekeraar Menzis, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de bewindvoerders van de cliënten en het bestuur van Stichting Nova.

© Nationale Zorggids