Normal_veelteelt_varkens_jefo-pigs_wiki_-c_

Vanaf 10 maart start het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in samenwerking met onder meer onderzoeksinstituut NIVEL en universiteiten een onderzoek naar de relatie tussen veehouderijen en gezondheid. Hierdoor moet er meer duidelijkheid komen over eventuele gezondheidsrisico’s voor mensen die dicht bij een veehouderij wonen. Dat meldt het RIVM.

Het onderzoek is een vervolg op een inventariserend onderzoek uit 2011. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord. Het huidige onderzoek streeft naar een verdieping van de eerdere uitkomsten. De onderzoekers zullen op zestig locaties in Brabant en Limburg luchtmetingen uitvoeren om na te gaan welke mogelijke ziekteverwekkers bij woningen rondom veehouderijen voorkomen. Dit gaat niet alleen om veroorzakers van infectieziekten, zoals de Q-koortsbacterie of vee-MRSA, maar ook om fijnstof en endotoxinen (onderdelen van bacteriën) die tot astma en COPD kunnen leiden.

Verder zal bij 3.000 mensen worden onderzocht of zij zijn blootgesteld aan deze mogelijke ziekteverwekkers. Een verpleegkundige neemt bloed af, doet een longfunctietest en neemt met een wattenstaafje slijm uit de neus af bij de deelnemers. Daarnaast vullen de deelnemers een uitgebreide vragenlijst in over hun gezondheid. Er zal worden bekeken in hoeverre er een relatie bestaat tussen eventuele gezondheidsklachten en veehouderijen. Het onderzoek richt zich niet op de kans op uitbraken met nieuwe infectieziekten en de oorzaken van mogelijke overlast door stank. De resultaten worden begin 2016 verwacht.

© Nationale Zorggids