Normal_daling_geld_minder_1

In Oost-Nederland was het aantal ziekmeldingen bij zorginstellingen in 2013 lager dan het landelijke gemiddelde. Het zorgpersoneel in Oost-Nederland was ook minder ziek in 2013 dan voorheen. Deze daling in het ziekteverzuim in de zorgsector is nationaal, hoewel het sterkste in Oost-Nederland. Daartegenover staat dat langdurig verzuim hier veel vaker voorkomt. Dit meldt RTV Oost. 

Dat blijkt volgens de Werkgevers Vereniging (WGV) uit cijfers van 45 zorginstellingen in Oost-Nederland.  Het langdurige verzuim is in de regio Oost-Nederland hoger dan het landelijke gemiddelde. Een werknemer is bij langdurige ziekte langer dan 3 maanden onwel. Echter, in de regio is de langdurige ziekte wel weer lager onder de werknemers die actief zijn in de gehandicaptenzorg. 
 
WGV is wel bang dat er een stijging van het verzuim zal komen door de vergrijzing. Dit komt omdat oudere werknemers een relatief hoog ziekteverzuim hebben. De verzuimkosten per medewerker, zo bleek uit de cijfers, zijn in Oost-Nederland gedaald, maar liggen nog wel boven het landelijke gemiddelde. Eén procent ziekteverzuim in de zorgsector van Oost-Nederland staat gelijk aan een kostenpost van circa 50 miljoen euro. Het ziekteverzuim is in de ziekenhuizen gemiddeld het laagste. Het hoogste ziekteverzuim komt voor in de VVT-sector (verzorging, verpleging en thuiszorg). 
 
© Nationale Zorggids