Normal_huisarts_dokter

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft extra informatie op de eigen website gezet om huisartsen uit te leggen hoe zij hun patiënten naar de ggz kunnen verwijzen. Dat blijkt nodig, omdat veel psychologen onvolledige of onjuiste verwijsbrieven ontvangen. Dat meldt het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

In een verwijsbrief dient de huisarts in ieder geval de cliëntgegevens en de eigen AGB code te vermelden. Ook moet in de verwijzing worden aangegeven dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-IV stoornis. Verder moeten huisartsen melden of de patiënt naar de Generalistische Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ wordt verwezen.

De ggz-zorg wordt door verzekeraars alleen vergoed als er een volledige verwijsbrief is. De verwijzing wordt bewaard in het patiëntdossier.

© Nationale Zorggids