Normal_tb_culture_tbc_tuberculose_wiki_-c_

Het aantal mensen dat in Nederland besmet wordt met tuberculose loopt steeds verder terug. In 2013 kregen 848 mensen te maken met deze ziekte, die in sommige gevallen dodelijk kan zijn. Volgens het KNVC Tuberculosefonds is dit aantal met twaalf procent gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Dit meldt Nu.nl.

De daling is vooral terug te zien in de grootste risicogroepen voor tuberculose, zoals mensen uit Azië en Afrika en mensen die contact hebben gehad met besmette patiënten. Het aantal asielzoekers met tuberculose is zelfs met 38 procent gedaald. Volgens het KNVC is het afnemende aantal gevallen van tbc vooral te wijten aan het actieve bestrijdingsprogramma in Nederland. De ziekte is te behandelen, zeker als het in een vroeg stadium ontdekt wordt.

Wel zijn er steeds meer mensen die een resistente variant van de infectieziekte oplopen, die nauwelijks te behandelen is. Het Tuberculosefonds vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Vorig jaar werden in totaal zeventien mensen in Nederland besmet met deze multiresistente variant, de zogenoemde MDR-tbc. Dat is het dubbele ten opzichte van 2012. De meeste van deze patiënten komen uit het buitenland en wonen nog vrij kort in Nederland.

© Nationale Zorggids