Normal_5207220999_55a8dc2438_o

Driekwart van de huisartsen vreest dat gemeenten per 2015 niet genoeg psychiatrische zorg voor kinderen in gaan kopen. Een kwart van de gemeenten wil dat het aantal doorverwijzingen vastgezet wordt op een maximum. 13 procent van de gemeenten wil dat de arts eerst toestemming gaat vragen aan de gemeente voordat ze een jongere doorverwijzen. Dit meldt de Volkskrant. 

875 huisartsen gaven aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) aan dat zij bang zijn kinderen straks niet meer door te kunnen verwijzen naar de juiste hulp. Doordat het budget voor jeugdzorg met 15 procent krimpt wanneer de gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor de zorg voor kinderen, beginnen instellingen nu al patiënten af te wijzen. Als voorbereiding op de bezuinigingen die gaan komen. 
 
Juridisch gezien kunnen huisartsen zelf bepalen of zij een kindpatiënt doorverwijzen, ook straks onder de nieuwe Jeugdwet. Echter, een kwart van de ondervraagde gemeenten gaf al eerder in een enquête aan de Volkskrant aan dat zij met een maximum willen gaan werken. Het aantal kinderen dat kan worden doorverwezen krijgt dan een plafond. Andere gemeenten, zo werd aangegeven in een document van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), willen dat artsen in de toekomst eerst toestemming vragen aan de gemeente voordat ze doorverwijzen. 
 
Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid stelde vorige week dat de onafhankelijke positie van de huisarts niet mag worden ondermijnd. Echter, gemeenten hebben al aangegeven toch een soort van toetsing bij verwijzing te willen implementeren, weliswaar niet door een ambtenaar maar door experts uit de jeugdzorg werkende voor de gemeente. Niettemin dreigt er een enorme strijd tussen gemeenten die moeten bezuinigen en huisartsen die goede zorg willen geven. 
 
© Nationale Zorggids