Normal_images__3_

Er is een groot onderzoek naar de effecten van geluid in kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen van start gegaan. In het onderzoek, genaamd Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg (BEZO), worden verschillende maatregelen getoetst die mogelijk het welbevinden van kwetsbare ouderen kunnen vergroten. Daarnaast is er ook aandacht voor de ervaringen van de zorgverleners. Dit meldt Ecophon. 

Akoestiek staat centraal in het onderzoek dat onder meer uitgevoerd wordt door de Hogeschool Utrecht, Ecophon en Level Acoustics. Geluidniveaus, zo werd eerder al aangetoond, staan in direct verband met een verbeterde kwaliteit van zorg. Dit onderzoek richt zich op de ouderenzorg met name omdat hier hoge geluidniveaus in combinatie met ongewenste reflecties de spraakverstaanbaarheid beïnvloeden. 
 
Ruimteakoestiek is een van de thema's die onderzocht wordt. Door deze zo aan te passen dat de ouderen het prettiger vinden, kunnen ze beter in een ruimte functioneren. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het fysieke werkklimaat van de zorgverleners. 
 
Eerdere onderzoeken analyseerden al de geluidniveaus en hun effecten op de zorg in ziekenhuizen. Of het welbevinden van de ouderen verbetert of verslechtert tijdens de proeven wordt gemeten aan de hand van (slaap)medicatie, het aantal valincidenten en het aantal rustige nachten. 
 
© Nationale Zorggids