Normal_download

Om systematisch te kunnen leren van hun fouten, zouden ziekenhuizen actief ervaringsverhalen van patiënten in moeten gaan zamelen. De functie van klachtenfunctionaris zou verbreed moeten worden tot die van Ombudsman. Ziekenhuizen gebruiken momenteel onvoldoende de informatie die patiënten kunnen geven. Dit meldt het Rathenau Instituut. 

Het Rathenau Instituut heeft in samenwerking met het Levensverhalenlab van de Universiteit Twente het rapport 'Sterke Verhalen uit het Ziekenhuis' samengesteld. In dit rapport analyseren ze de vraag 'wat is volgens patiënten goede ziekenhuiszorg'? De patiënten gaven aan ruimte voor eigen inbreng zeer belangrijk te vinden, net als het weten wat ze kunnen verwachten. 
 
Momenteel gebruiken de meeste ziekenhuizen voornamelijk patiënttevredenheidsenquêtes of klachtenformulieren. Om er voor te zorgen dat patiënten de mogelijkheid hebben om laagdrempelig feedback, onvrede en klachten delen met het ziekenhuis, raadt het Rathenau instituut in het rapport echter aan om de bestaande functie van klachtenfunctionaris te verbreden naar die van Ombudsman. Ook onderschrijven ze het nut van beproefde methoden zoals Els Borst-gesprekken, focusgroepen en spiegelgesprekken. Daarbij is het echter wel van belang, aldus het instituut, dat de ervaringen die de patiënten delen met het ziekenhuis daadwerkelijk leiden tot aanpassingen van zorgprocessen en de implementatie van verbeteringen. 
 
Vandaag discussieert de Tweede Kamer de kwaliteit van ziekenhuiszorg tijdens het Algemeen Overleg Ziekenhuiszorg. Het Rathenau Instituut is een onafhankelijke organisatie die ingesteld is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
 
© Nationale Zorggids