Normal_download__1_

 Het Laurentius Ziekenhuis gaat in samenwerking met AmbulanceZorg Limburg-Noord een Zorgplein voor acute zorg opzetten. Onderdeel van het concept wordt een gezamenlijke opleidingspoule waarin verpleegkundigen worden opgeleid om zowel in de ambulance als op de spoedeisende hulp te werken. Dit is een innovatief concept in Nederland. Dit meldt het Laurentius Ziekenhuis. 

Meerdere disciplines worden samengebracht in het nieuwe Zorgplein. Samenwerking tussen alle partijen betekent dat er optimaal van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Naast de SEH van het Laurentius en de ambulancedienst uit Noord Limburg worden ook huisartsenposten en thuiszorgorganisaties bij het Zorgplein betrokken. 
 
Tijdens de nieuwe opleiding leren verpleegkundigen zowel op de SEH als op de ambulance te werken. “Zo worden verpleegkundigen van de SEH opgeleid tot ambulanceverpleegkundige, en vice versa. Vervolgens gaan zij afwisselend in beide organisaties werken. Doordat ze in beide werelden werken, verbreedt hun kennis en kunde,” aldus Ad Maas, teammanager AmbulanceZorg en Daphne de Bruijn, afdelingsmanager SEH Laurentius. Het makkelijker maken van de overdracht tussen beide diensten voor de patiënt staat centraal in de nieuwe aanpak. 
 
© Nationale Zorggids