Normal_dokter

Medisch specialisten die foute declaraties indienen, doen dat vaak bewust. Gesjoemel met declaraties blijkt veel op te leveren terwijl de pakkans laag is. In de beroepsgroep is weinig bereidheid om elkaar onderling aan te spreken op niet-integer declaratiegedrag. Dat blijkt uit een vertrouwelijk rapport van het ministerie van Volksgezondheid, zo meldt RTL Nieuws.

De fraude in de ziekenhuiszorg is onderzocht door een werkgroep, die zich heeft geconcentreerd op twee veel voorkomende foutieve declaraties in de zorg. Zo wordt er soms ten onrechte zorg gedeclareerd die niet in het basispakket zit. Hierdoor worden die behandelingen ten onrechte door de verzekeraar vergoed die daarvoor op zijn beurt betaald wordt uit de centrale kas van opgebrachte verzekeringspremies. Daarnaast komt dubbele declaratie vaak voor zorg waarbij meer dan één arts betrokken is.

Voor hoeveel geld er precies wordt gefraudeerd wordt nog onderzocht door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wel is duidelijk dat onterechte declaraties regelmatig voorkomen. Soms komt dit door onduidelijke regels, maar vaker nog houden specialisten zich volgens het rapport bewust niet aan de regels.

Verder blijkt dat specialisten totaal niet onder de indruk zijn van de fraudeaanpak van het kabinet. Angst om gesnapt te worden is er nauwelijks. Specialisten zijn 'niet bevreesd voor reputatieschade'. De pakkans en noemen ze 'laag' en de straffen ook. Vaak hoeven zij alleen het teveel betaalde bedrag terug te betalen 'en dat wordt niet als sanctie gezien'. Alleen harde sancties zoals boetes maken indruk, zo blijkt uit het rapport. Die worden echter nauwelijks opgelegd.

© Nationale Zorggids