Normal_dokter_huisarts_kind

Het verwijsrecht van huisartsen in de jeugdzorg zal niet worden ingeperkt. De handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op dit punt aangepast. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op een recent uitgevoerde ledenpeiling van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) over de jeugdzorg. Dat meldt de LHV.

Uit de enquête van de LHV blijkt dat veel huisartsen zich zorgen maken over hun onafhankelijke poortwachtersfunctie in het nieuwe jeugdstelsel en over de kwaliteit van de jeugdhulp. De Vaste Kamercommissie van VWS heeft daarom een om een reactie gevraagd van de staatssecretaris.

Van Rijn benadrukt dat de gemeente de plicht heeft om voldoende aanbod te realiseren dat kwalitatief en kwantitatief toereikend is. Indien een specifieke vorm van jeugdhulp niet door de gemeente is ingekocht, dan moet de gemeente er alsnog voor zorgen dat de jeugdige passende jeugdhulp ontvangt.

© Nationale Zorggids