Normal_8968056274_abd7ca1cbc_o

Het onderverdelen van geneeskundestudenten in kleinere subgroepen blijkt beter te zijn voor het leerproces en de onderlinge contacten. “We moeten terug naar echt kleinschalig onderwijs om studenten effectiever gebruik te laten maken van het onderwijssysteem. Zo leren toekomstige medici beter samenwerken,” zegt hoofdonderzoekster Juliette Hommes van de Universiteit Maastricht. Dit meldt ouderenjournaal.nl. 

Medische opleidingen hebben vaak grote aantallen studenten. Collegezalen waar meer dan 300 leerlingen tegelijkertijd les krijgen zijn niet ongebruikelijk. De opleidingen, zoals ook die van Maastricht, kunnen er voor kiezen om de methode van Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) toe te passen. Hierbij worden de studenten in kleinere groepen onderverdeeld om vervolgens projectmatig met deze groep aan een probleem te werken. Ieder project ziet een herverdeling van de groepsamenstelling. 
 
Uit onderzoek gedaan door de Universiteit Maastricht blijkt nu dat het herverdelen van studenten in zogenoemde subjaargroepen nog effectiever is. Tijdens het onderzoek werden 320 eerstejaars geneeskundestudenten verdeeld in drie groepen. Twee groepen, de zogeheten subjaargroepen, hadden ieder 50 leerlingen in de groep en de overige groep besloeg tweehonderd studenten. Studenten in de kleinere groepen bleken op diverse fronten aanmerkelijk beter te scoren dan studenten in de grote groep. 
 
“Het is met name belangrijk dat medici in opleiding leren samenwerken,” zegt Hommes. En dat blijkt beter te gaan door de onderverdeling in subjaargroepen. “Het invoeren van het systeem van subjaargroepen binnen geneeskunde opleidingen verbetert dan ook het leerproces,” concludeert Hommes. “Het is heel goed denkbaar dat andere opleidingen met grote aantallen studenten binnen andere faculteiten ook gebaat zijn bij het onderverdelen in subjaargroepen.”
 
© Nationale Zorggids