mama en kindje

Een studie onder werkende moeders en werkgevers laat zien dat het krijgen van kinderen goede impact heeft op de werkprestaties. Essentiële vaardigheden zouden worden versterkt door het hebben van kinderen. Werkende moeders worden beter in onder meer multitasken, organisatie en werken in een team. Dit meldt het Algemeen Dagblad. 

Microsoft concludeert dit na onderzoek onder 2000 vrouwen en 500 werkgevers. 
 
Moeders
Van de ondervraagde moeders gaf ruim 62 procent aan dat ze opvallend beter zijn geworden in multitasken na de komst van de baby. De helft van hen ziet verbetering op het gebied van tijdsmanagement. Het talent voor organisatie is bij een kwart van de vrouwen vooruitgegaan sinds het moederschap. 
 
Werkgevers
Werkgevers zien ook voordelen op de werkvloer van het moederschap. 57 procent gaf aan dat vrouwen met kinderen beter in een team functioneren. Het verrichten van meerdere taken tegelijkertijd verloopt daarnaast vlotter, aldus 35 procent. En één op de drie bazen geeft aan dat de waardering van collega's en klanten vooruitgaat. 
 
Technologie 
Volgens Microsoft spelen multimedia een belangrijke rol in het balanceren van werk en gezin. Kostbare tijd wordt uitgespaard door het gebruik van sociale media en gadgets. Daarnaast kiest één derde van de moeders ervoor om thuis te gaan werken, ook dankzij technologie. 
 
© Nationale Zorggids