Normal_meldpunt_verspilling_in_de_zorg

Bij het meldpunt waar sinds 2013 gevallen van verspilling in de zorg kunnen worden gemeld, zijn tot nog toe bijna 20.000 reacties binnengekomen. Hiermee heeft het Meldpunt verspilling in de zorg bewezen een succes te zijn en zal om die reden geopend blijven, zo schrijft minister Edith Schippers in een brief aan de Tweede Kamer. 

Van de 20.000 meldingen hadden 5.000 betrekking op de verspilling van geneesmiddelen. Veel patiënten blijken zich te ergeren aan het weggooien van ongebruikte geneesmiddelen; ongeopende doosjes worden door de apotheken zonder meer weggegooid.

Zo'n 4500 meldingen gingen over verspilling in de curatieve zorg, waarin vaak sprake blijkt van onnodige en dubbele diagnostiek. Onderzoeken die een huisarts laat uitvoeren, blijken na verwijzing naar een specialist in het ziekenhuis vaak opnieuw te worden uitgevoerd. Ook zijn er meldingen van zorgprofessionals, die te maken krijgen met patiënten die om onderzoek vragen zonder dat daar een indicatie voor bestaat. Verder komen er veel meldingen binnen van zorgverleners over de verspilling van tijd door de grote hoeveelheid papierwerk en registratielast.

© Nationale Zorggids