Normal_images__2_

Circa 400 zorgverleners van Philadelphia zorg, werkzaam in heel Nederland, werken sinds deze week met een iPad mini voor het plannen en registreren van de uren die betrekking hebben op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Philadelphia is de eerste organisatie uit de gehandicaptenzorg in Nederland die op deze wijze uren registreert. Dit meldt Philadelphia. 

De software die daarbij gebruikt wordt is het planning- en registratieplatform Careware. Annelies Baak is gebiedsmanager Zeeland van Philadelphia en verantwoordelijk voor de pilot en verdere uitrol van Careware in de organisatie. “Hoewel Careware tot op heden vooral in de thuiszorg wordt gebruikt, zagen wij ook mogelijkheden de software binnen de gehandicaptenzorg in te zetten. Het draait bij de ambulante ondersteuning immers ook om één op één contacten met cliënten. Careware is op  bepaalde onderdelen uitgebreid, zodat het precies aansluit op de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.” Na een pilot in de regio Zeeland besloot de zorginstelling begin 2014 om de software binnen de hele organisatie uit te rollen. Deze week is de laatste groep met succes gestart met Careware.
 
Inmiddels hebben alle zorgverleners een eigen iPad mini waarop zij ter plekke – bij de cliënt thuis - de uren en taken registreren. Medewerkers hoeven niet meer naar kantoor te komen voor registraties. Baak: “Dat levert aanzienlijke tijdwinst en werkplezier op. Daarnaast ervaren onze cliënten ook voordelen: veel vragen kunnen nu veel sneller beantwoord worden omdat onze zorgverleners op de iPad direct de juiste informatie kunnen opzoeken of zelfs ter plekke een nieuwe afspraak inplannen.”
 
Careware wordt bij Stichting Philadelphia Zorg breed ingezet. Naast medewerkers die daadwerkelijk huisbezoeken afleggen, werken ook medewerkers die via beeldbellen één op één contact met cliënten hebben met de planning- en registratiesoftware. Ook deze zorg op afstand moet immers worden gedeclareerd bij het zorgkantoor. 
 
© Nationale Zorggids