Normal_doctor-getty-250x200_dokter

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bepaald wat de tarieven zullen worden voor zorg die geleverd wordt in een zogenoemde inloopkliniek. Dit gebeurde op verzoek van de Haagse zorgkliniek Care to Go. Dat meldt Skipr.

In een inloopkliniek kunnen mensen zonder afspraak terecht met medische klachten die niet ernstig zijn. De kliniek is ook geopend buiten kantoortijden en in het weekend. Bezoekers moeten het consult zelf betalen. De zorg die door Care to Go wordt geleverd valt buiten de basisverzekering. Ook kan er niet worden doorverwezen.

Een kort consult in de inloopkliniek mag volgens de NZa 27,25 euro kosten en een lang consult 54,50. 'De bedragen sluiten aan bij het passantentarief binnen de reguliere huisartsenbekostiging', aldus de NZa. Huisartsen mogen deze tarieven niet rekenen. Zij hebben al een eigen tarievenstelsel.

Care to Go startte dit jaar in april met een kliniek op het Centraal Station in Den Haag en rekende aanvankelijk 35 euro voor een consult. Omdat de inloopkliniek zorg levert tegen betaling levert bestaat er een verplichting om zich te houden aan de richtlijnen van de NZa.

© Nationale Zorggids