KNMG

(Novum) - Artsen moeten een kopie van patiëntgegevens die relevant zijn voor de identificatie van omgekomen passagiers van vlucht MH17 rechtstreeks aan de politie geven. Ook als nabestaanden om de gegevens vragen, moeten die naar de politie. Dat adviseert beroepsvereniging KNMG na overleg met het Openbaar Ministerie en het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO).

Artsen krijgen volgens de KNMG momenteel verzoeken van nabestaanden om patiëntgegevens van passagiers van het neergehaalde vliegtuig. Veelal doen zij dit op verzoek van de politie om informatie op te vragen voor identificatie. Ook familierechercheurs kunnen dergelijke verzoeken doen.

De KNMG roept artsen op zo veel en zo snel als mogelijk te helpen. Voor een veilige en juridisch correcte afwikkeling is met het OM afgesproken dat artsen een kopie van de gevraagde informatie afgeven aan de politie en niet aan de nabestaanden zelf. De politie geeft de gegevens door aan het LTFO.

Afgesproken is dat de politie de informatie persoonlijk komt ophalen. De gegevens mailen mag alleen als dat beveiligd kan gebeuren. Het komt overigens zelden voor dat het hele dossier nodig is, aldus de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.