Normal_verpleegkundige_ziekenhuis

Een pilot met zelfstandige zorgverleners die AWBZ-zorg verlenen, zal per 1 januari 2015 waarschijnlijk worden stopgezet. Dat schrijven De Zorgprofessional, een landelijke coöperatie van zelfstandig zorgverleners en het Platform Zelfstandigen van V&VN in een gezamenlijk persbericht, zo meldt Skipr.

Het betreft de pilot AWBZ Zorg in Natura waaraan ruim 1.900 zzp'ers deelnemen. Een groot aantal van hen werd afgelopen mei nog toegelaten tot de pilot door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Hij regelde voor deze groep zelfstandigen dat zij ondanks het ontbreken van een VAR-verklaring (verklaring arbeidsrelatie) toch zelfstandig konden blijven werken.

Volgens de belangenbehartigers van de zzp'ers wordt de pilot nu alsnog 'geforceerd' beëindigd door de verzekeraars, bij wie weinig belangstelling lijkt te bestaan voor zzp'ers in de zorg die niet op het hoogste niveau zorg kunnen bieden. Aan de pilot doen nu verzorgenden van niveau 3 en verpleegkundigen van niveau 4 en 5 mee. Volgens De Zorgprofessional blijkt uit inkoopdocumenten dat verzekeraars alleen nog interesse hebben in zzp'ers met niveau 5, omdat er een tekort is aan deze  verpleegkundigen.

Lex Tabak van het Platform Zelfstandigen van V&VN heeft geen goed woord over voor het laten mislukken van de pilot. 'Het is toch op zijn zachtst gezegd bijzonder dat belangenorganisaties, de politiek, de Belastingdienst en VWS deze lente de handen ineen geslagen hebben om extra deelnemers binnen de pilot toe te laten. Terwijl commerciële verzekeraars daar enkele maanden later eigenlijk geen boodschap aan hebben.' Tabak heeft inmiddels de website www.zelfstandigenindezorgmoetenblijven.nl geopend waar zzp'ers in de zorg protest kunnen aantekenen.

© Nationale Zorggids