Logo_download

De zorgverzekeraars voelen zich niet langer gehouden aan de budgettaire taakstellingen op het gebied van de wijkverpleging. Zij hebben onvoldoende instrumenten voor de uitvoering, zo schrijft Zorgverzekeraars Nederland in een brandbrief aan het kabinet. ZN eist een vrijwaring van het ministerie van VWS. Dit meldt Skipr. 

De zorgverzekeraars schrijven in de brief dat zij de taakstellingen niet kunnen halen omdat zij kampen met tegenstrijdige uitgangspunten, gebrekkige sturingsinstrumenten en te late aanpassing van beleidsregels. 
 
Uitgangspunten
ZN ervaart de grootste problemen in de wijkverpleging. Zorgverzekeraars moeten via de zorginkoop van wijkverpleging een aanzienlijke bezuiniging realiseren. ZN stelt echter dat dit onmogelijk is omdat het overgangsrecht ervoor zorgt dat verzekerden die nu nog onder de AWBZ vallen één-op-één doorstromen naar de Zorgverzekeringswet. Daarnaast houden verzekerden het recht om zorg te betrekken bij niet-gecontracteerde wijkverpleegkundigen. De zorgverzekeraars schrijven daardoor aan minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn van VWS dat zij zich genoodzaakt zien om het financiële kader voor de wijkverpleging los te laten. 
 
Sturingsinstrumenten
Het vereveningsmodel voor de wijkverpleegkunde staat daarnaast nog in de kinderschoenen, schrijft ZN, en is dus niet toereikend om eventuele verschillen in verzekerdenportefeuilles te compenseren.“Dit zal het gelijke speelveld tussen verzekeraars aantasten, de prikkel tot risicoselectie vergroten en de prikkel om te investeren in goed en doelmatige zorg voor deze kwetsbare groep verminderen”, waarschuwt ZN. Pas wanneer het vereveningsmodel voldragen is, gaan de zorgverzekeraars de wijkverpleging risicodragend uitvoeren, aldus ZN. 
 
Beleidsregels
Volledige implementatie van de definitieve beleidsregels voor de wijkverpleging en voor de zintuiglijke gehandicaptenzorg op 1 januari 2015 zijn niet meer te garanderen, aldus ZN, omdat deze regels te laat voltooid zijn. Om toch stappen in het inkoopproces te kunnen zetten hebben veldpartijen declaratiestandaarden afgesproken. Deze kunnen echter in strijd zijn met de definitieve beleidsregels en dit heeft mogelijke boetes van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot gevolg. 
 
© Nationale Zorggids