Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) start in augustus landelijke spreekuren voor vragen over wilsverklaringen. Volgens de vereniging heeft een groot deel van de  150.000 NVVE-leden behoefte aan ondersteuning bij het invullen van een wilsverklaring over de laatste levensfase. Dit meldt Skipr.

Op 32 locaties in Nederland kunnen leden kosteloos terecht op een spreekuur, waarbij ze ondersteuning kunnen krijgen bij het invullen van een wilsverklaring. In 2013 organiseerde de NVVE een pilot spreekuur, waaruit bleek dat de behoefte aan persoonlijke ondersteuning bij het invullen van de verklaring groot is. De NVVE hoopt leden zo op een heel directe manier te kunnen helpen en ook te stimuleren om hun wilsverklaringen daadwerkelijk in te vullen en te bespreken met naasten en de huisarts.

In een wilsverklaring kunnen medische wensen rondom een behandeling of levenseinde worden vastgelegd. De NVVE geeft sinds 1973 wilsverklaringen uit. Veel leden stellen het invullen van de wilsverklaring uit, omdat zij het lastig vinden om onder woorden te brengen in welke situaties zij geen behandeling of euthanasie wensen.

© Nationale Zorggids