Logo_uwv_logo

Collectieve ontslagaanvragen van zorgaanbieders worden niet gehonoreerd door de uitkeringsinstantie UWV wanneer zij nog in een aanbestedingstraject zitten. Pas als de aanbesteding rond is en bekend is of een zorgaanbieder daadwerkelijk verlies zal draaien, wordt een ontslagaanvragen eventueel gehonoreerd. De brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ is kritisch over dit beleid, zo meldt Zorgvisie.

Het beleid van de UWV komt tegemoet aan de wens van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister Lodewijk Asscher (SZW), die gevraagd hebben om alleen een ontslagvergunning te verlenen aan zorgorganisaties wanneer voor honderd procent zeker is dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen bij verlies van de aanbesteding.

Volgens ActiZ-woordvoerder Pauline Fuhri leiden de strengere richtlijnen er toe dat steeds meer zorgaanbieders geen offerte zullen maken bij een aanbesteding, wat zal leiden tot nog meer ontslagen. 'Zorgaanbieders worden gehinderd in hun mogelijkheden om hun bedrijfsvoering onder controle te hebben. Het gevolg daarvan is extra ontslagen. Het nieuwe ontslagbeleid heeft immers extra kosten tot gevolg, maar ook leidt het tot langere onzekerheid werknemers, langere ontslagprocedures, vertragingen in reorganisaties en sociale plannen.'

Het UWV weigerde vorige week een vergunning te verlenen aan Zorgggroep Alliade in Heerenveen voor een collectieve ontslagaanvraag. De uitkeringsinstantie is van mening dat de aanvraag van Alliade 'prematuur' is omdat er geanticipeerd wordt op een omzetdaling, terwijl de zorgaanbieder nog met meerdere Friese gemeenten in gesprek is over nieuwe contracten. 'Een te onzekere verwachting voor de toekomst biedt nog geen grond voor gedwongen ontslagen', aldus het UWV.

© Nationale Zorggids