Normal_woordenboek_van_dale

Om de leesbaarheid van patiëntenbijsluiters te helpen verbeteren, heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een lijst opgesteld met patiëntvriendelijke vertalingen van medische termen die in een patiëntenbijsluiter worden gebruikt. Dit meldt het CBG.

De lijst bevat veelvoorkomende medische termen die in het Nederlands bij veel patiënten onbekend zijn en termen waarvan gebleken is dat het patiëntvriendelijk vertalen problemen veroorzaakt. Het CBG wil hiermee een bijdrage te leveren aan het schrijven van patiëntvriendelijke bijsluiters. De lijst is te bekijken (pdf) op de website van het CBG.

Het CBG vindt het belangrijk dat de termenlijst zo veel mogelijk aansluit bij patiënten en vraagt eenieder die zich geroepen voelt om suggesties en opmerkingen over de termen op de lijst kenbaar te maken aan het CBG. Opmerkingen en suggesties voor aanvullingen kunnen voor 1 oktober 2014 worden ingestuurd via een webformulier. De definitieve lijst zal in het najaar van 2014 worden vastgesteld door het CBG.

© Nationale Zorggids