Normal_hamer_rechtszaak

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft een psycholoog per direct uit zijn functie gezet. Hiermee kreeg de man de zwaarste sanctie opgelegd: hij mag nooit meer als psycholoog aan het werk. Dit meldt de Telegraaf.

Het Tuchtcollege oordeelde dat de man ernstige fouten heeft gemaakt in de behandeling van een patiënte met depressie. Er was sprake van onprofessioneel, grensoverschrijdend gedrag en daarnaast werd de patiënte niet doorverwezen naar een psychiater, terwijl dit gezien de ernst van haar klachten wel had gemoeten.

De tuchtrechter neemt de klachten hoog op en heeft mee laten wegen dat de psycholoog in het verleden al meerdere keren over de schreef is gegaan. 'Gezien de niet uit te sluiten kans op recidive door herhaald disfunctioneren is het College van oordeel dat alleen de zwaarste maatregel hieraan voldoende recht doet', zo luidt de uitspraak.

© Nationale Zorggids