Normal_samenwerking

Vandaag is er een nieuw platform opgericht voor jonge zorgprofessionals die in een topklinisch ziekenhuis werken. Het netwerk heet JongSTZ en werd in bijzijn van 150 jonge zorgmedewerkers door STZ-voorzitter Majanne Sint gelanceerd. Dat meldt STZ Ziekenhuizen.

De vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) roept het platform in het leven om de jonge zorgmedewerkers de kans te geven om aansluiting te vinden met de soms hiërarchische organisaties in de zorgsector. Met het nieuwe netwerk moet het makkelijker worden voor oudere en jongere collega's om elkaar te kunnen vinden in overlegorganen en andere samenwerkingen.

De STZ ziekenhuizen zijn opleidingsziekenhuizen waarin een sterke nadruk ligt op onderzoek. Volgens STZ-voorzitter Marjanne Sint past de lancering van JongSTZ hier goed in. 'Ik zie de oprichting van Jong STZ als een logisch uitvloeisel van de weg die de STZ is ingeslagen. De S in onze naam staat voor samenwerking, en dat doe je niet alleen. Samenwerking tussen verschillende disciplines en leeftijdsgroepen, samenwerking over de grenzen van de ziekenhuizen onderling en met partijen die zelf niet tot de ziekenhuiswereld horen, maar er wel van groot belang voor zijn. Met het nieuwe netwerk Jong STZ kunnen wij de olievlek van inspiratie nog groter maken door ervaringen uit te wisselen, met elkaar te delen wat werkt en wat niet en hoe barrières kunnen worden opgeruimd en veelbelovende initiatieven verder kunnen worden verspreid.'

© Nationale Zorggids