Normal_erasmusmc_rotterdam_dakvanrotterdam

(Novum) - Er was geen staatsrechtelijke verplichting om het parlement in te lichten over de honderd miljoen euro die het ministerie van Volksgezondheid in 2009 toezegde voor de nieuwbouw van het Erasmus MC. "Anders had ik dat zeker gedaan", stelt toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) woensdag in de Volkskrant.

Over de steun vanuit het ministerie ontstond maandag ophef, toen het tv-programma Zembla hierover berichtte. De huidige minister, Edith Schippers (VVD), schreef in een Kamerbrief dat Klink de Kamer ten onrechte niet had geïnformeerd over het toegezegde geld.

Volgens Klink zijn geen regels overtreden. "Ook bij ambtenaren was dit geen aandachtspunt", zegt hij in de Volkskrant. Verder wijst hij erop dat Nederland toen aan het begin van de kredietcrisis zat. "Het kabinet deed er alles aan de bouw weer op gang te krijgen. Dan zou het toch heel raar zijn om zo'n groot bouwproject stil te laten vallen."

Uit de uitzending van Zembla bleek dat het ministerie inderdaad alles uit de kast trok om het bouwproject overeind te houden. Zo zou druk zijn uitgeoefend op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een regeling te treffen. Het ziekenhuis had maar 505 miljoen euro voor de verbouwing, terwijl de goedkoopste offerte uitkwam op 854 miljoen euro. Door te schrappen in het ontwerp werd dit teruggebracht naar 773 miljoen euro. Mede door het geld van het ministerie kon de verbouwing uiteindelijk toch worden betaald.

Schippers schreef maandag dat de geschiedenis en gang van zaken en juridische consequenties op een rij worden gezet. Ze beloofde de Kamer zo spoedig mogelijk over haar besluit te informeren. Klink zegt in de krant verder nog weinig kwijt te willen. Hij is druk doende de gang van zaken in zijn archief op te zoeken.

Uit een onderzoek naar de NZa bleek deze week dat de verhouding tussen het ministerie en de zorgautoriteit moet worden herzien. Nu is sprake van 'ongewenste verwevenheid', waardoor de rol van de toezichthouder wordt aangetast, concludeerde de commissie-Borstlap.