Normal_justitia1

Als het aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ligt komen drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis nooit meer aan het werk als cardioloog. De Inspectie vroeg dinsdag de tuchtrechter in Den Haag de artsen uit het BIG-register te halen. Dit meldt het AD.

De inspectie stelt dat de drie cardiologen ernstig tekort zijn geschoten en dat zij geen inzicht tonen in deze problemen. 'Ze wijzen naar elkaar, naar het ziekenhuis, naar andere afdelingen, naar iedereen behalve naar zichzelf.' De inspectie legde twaalf dossiers over in de hoorzitting over wat er allemaal misging in het maatschap cardiologie. Veel van de kritiek op hun functioneren wordt door de cardiologen ontkent,  maar ze gaven herhaaldelijk toe dat hun dossiers niet op orde waren. 'We bespraken alles wel, maar schreven het niet op.'
 
Eind 2012 moesten de hartspecialisten verplicht hun werk neerleggen nadat er een onderzoek ingesteld was naar het hoge sterftecijfer op hun afdeling. De inspectie stelt in een rapport dat een verziekte bedrijfscultuur ertoe leidde dat patiënten jarenlang slechte zorg kregen in het ziekenhuis. Er was sprake van een eilandcultuur; de cardiologen werden door collega's of door het bestuur niet aangesproken op fouten rond het levenseinde.  Het handelen rond het levenseinde is ook één van de punten die dinsdag aan de orde kwam. 
 
© Nationale Zorggids