Logo_invoorzorg

Steeds vaker spelen zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten een prominente rol in het organiseren van hun zorg. Maar hoe ziet de cliënt dat eigenlijk zelf en wat wordt hierin van zorgprofessionals verwacht? Over deze vragen zal op vrijdag 3 oktober 2014 worden gesproken tijdens het symposium Samenredzaamheid van In voor zorg.

Tijdens dit symposium vertellen Archipel en Zorgbalans - organisaties in de ouderenzorg - op welke manier zij actief werken aan eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt. Zij vertellen waar zij tegenaan lopen en wat juist goed blijkt te werken. De bedoeling van bijeenkomst is dat deelnemers meer inzicht krijgen in wat het betekent om werkelijk vanuit de eigen kracht en regie van de cliënt invulling te geven aan zorg en dienstverlening. Hierbij zullen concrete praktijkvoorbeelden van een passende aanpak worden gegeven.

Het symposium start met een plenaire presentatie waarin een cliënt en diens mantelzorg aangeven wat eigen regie, eigen kracht en zelfredzaamheid voor hen betekent. Daarna volgt er een ronde met workshops van Archipel of Zorgbalans. Het symposium is bedoeld voor managers, teamleiders, medewerkers, coördinatoren vrijwilligers, cliëntvertegenwoordigers en mantelzorgers in de ouderenzorg die invulling geven aan samenredzaamheid.

De bijeenkomst is na aanmelding gratis bij te wonen op vrijdag 3 oktober van 12.30 uur tot 17.00 uur bij In voor zorg, aan de Catharijnesingel 47 (7e etage) in Utrecht. Aanmelden kan via de website van In voor zorg.

© Nationale Zorggids