Normal_dieet__meten__eten

De diëtist wordt steeds meer gezien als een 'voedingsdokter' die met eigen kennis en kunde bijdraagt aan het genezingsproces van de patiënt. Door de academisering van het vak lijken diëtisten zich steeds beter bewust van de bijdrage die ze kunnen leveren aan de behandeling en genezing van patiënten. Deze ontwikkeling wordt besproken tijdens het symposium ‘Meten weten eten; Innovaties in de Diëtetiek’ op woensdag 4 september in het VUmc.

De organisatie van het symposium is in handen van de dienst diëtetiek & voedingswetenschappen van het VUmc, dat een lange traditie heeft van aandacht voor gezonde en juiste voeding. Voeding geniet tegenwoordig een grote publieke belangstelling. Er wordt veel geschreven over gezonden voeding en ook vanuit de wetenschap is er meer aandacht voor diëtetiek.

Deze ontwikkeling wordt nu in het VUmc bekroond met de benoeming van Marjolein Visser tot hoogleraar ‘Gezond ouder worden’ met speciale aandacht voor voeding en klinische diëtetiek. Met deze leerstoel wordt de diëtetiek een wetenschappelijke discipline.

Tijdens het symposium zal het Zakboek diëtetiek worden gepresenteerd. Dit boek is bestemd voor diëtisten en andere (para)medici. Het geeft onder andere de definities, normaalwaarden en afkappunten die nodig zijn voor optimale diagnostiek van de voedingstoestand. Op www.zakboekdiëtetiek.nl wordt het mogelijk om berekeningen uit te voeren of een overzicht op te vragen van relevante vragenlijsten, meetinstrumenten en actuele publicaties.

© Nationale Zorggids