Normal_normal_copyright_stockfreeimages_dokter_huisarts

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat er patiënten zijn die om financiële redenen geen gebruik maken van de zorg die zij nodig hebben. In een uitzending van Nieuwsuur vorige week werd duidelijk dat de LHV hierin bijval krijgt vanuit de Tweede Kamer, waar vragen werden gesteld aan minister Edith Schippers over de zogenoemde zorgmijders. Dat meldt de LHV.

Zorgmijders zijn patiënten die advies van de huisarts niet opvolgen om financiële redenen. Uit een eerder onderzoek van de LHV is gebleken dat zo’n 94 procent van alle huisartsen dit wel eens meemaakt. Daarnaast zegt 70 procent van de huisartsen dat de huidige hoogte van het eigen risico gevolgen heeft voor de mate waarin men goede zorg kan leveren aan patiënten.

In antwoord op de Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van dit onderzoek zegt de minister dat er geen sprake is van een tendens dat patiënten om financiële redenen afzien van zorg. Schippers baseert zich hierbij op vier onderzoeken die het ministerie zelf heeft laten uitvoeren. Volgens Nieuwsuur vindt een meerderheid van de Kamer dat het probleem van zorgmijden niet voldoende serieus wordt genomen door de minister.

De LHV meent dat het probleem alleen kan worden opgelost als onnodige hoge financiële drempels voor zorg vermeden worden. Verwacht wordt dat er op Prinsjesdag opnieuw een verhoging van het eigen risico zal worden aangekondigd.

© Nationale Zorggids