Normal_laptop_zorg

Artsenfederatie KNMG en patiëntenfederatie NPCF willen dat er strakkere afspraken gaan gelden voor instanties die medische dossiers opvragen bij cliënten. Gemeenten, verzekeraars en arbodiensten als het UWV blijken vaak het medisch beroepsgeheim te omzeilen door om een kopie van het medisch dossier te vragen aan hun cliënten. Dat meldt het NPCF.

Wettelijk gezien mogen instanties alleen gerichte schriftelijke vragen stellen aan de arts. Veel mensen voelen zich verplicht om de gegevens te verstrekken aan het UWV, gemeenten of verzekeraars, omdat ze bang zijn anders geen uitkering of verzekering te krijgen. Het een en ander blijkt uit een meldactie van patiëntenfederatie NPCF en signalen de artsenfederatie KNMG.

Inmiddels zijn de NPCF en KNMG in gesprek met de instanties over handhaving van de regels om inbreuk op de privacy van patiënten te voorkomen. NPCF-directeur Wilna Wind: 'Deze handelwijze staat op gespannen voet met de regels. Mensen in een kwetsbare positie voelen zich al gauw gedwongen om mee te werken terwijl ze daartoe niet verplicht zijn. Het is goed als er meer aandacht komt voor het patiëntengeheim: niet alleen artsen, ook patiënten moeten bewust omgaan met hun medische gegevens. Dan kun je misbruik door anderen voorkomen.'

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag denkt dat het probleem nog veel erger kan worden door de overheveling van zorg naar de gemeenten. 'We vinden het belangrijk dat de VNG en de overheid afspraken maken over gerichte inzage in het medisch dossier. Veel gemeenten zijn zich nog onvoldoende bewust over wat zij wel en niet aan medische gegevens mogen vragen van burgers. En dat geldt evengoed voor uitkeringsinstanties, letselschadebureaus en verzekeraars.'

© Nationale Zorggids