Normal_normal_copyright_stockfreeimages_dokter_huisarts

Een deel van de huisartsen in Nederland weigert een handtekening te zetten onder het contract dat zij hebben ontvangen van hun zorgverzekeraar. Huisartsen in onder meer Noord-Limburg, Noord-Holland en de regio Haarlem zouden het contract voor 2015 nog niet hebben getekend. Ook vanuit andere delen van het land komen signalen van onvrede binnen over de contracten, zo meldt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Voorzitter van de LHV Ella Kalsbeek zegt de ontwikkelingen op de voet te volgen. 'Wij horen ook dat huisartsen ontevreden zijn over het contract dat hun zorgverzekeraar voorlegt, onder andere via ons Meldpunt Contractering.' Volgens Kalsbeek is het vooral de Mededingingswet die de samenwerking in de weg zit. 'Wat dit vooral duidelijk maakt is dat de Mededingingswet buitenproportioneel ingrijpt in met name de eerstelijnszorg. Er is geen sprake van een gelijke onderhandelingspositie tussen zorgverzekeraar en individuele zorgaanbieder. Willen we de zorg samen beter en betaalbaar maken, dan moet de werking van de Mededingingswet in de eerstelijnszorg kritisch tegen het licht worden gehouden. Nu zit die wet de samenwerking die zo hard nodig is vooral in de weg', aldus Kalsbeek.

De NZa doet momenteel onderzoek naar de macht van zorgverzekeraars en eventueel misbruik hiervan. Ook minister Edith Schippers heeft aangegeven de Mededingingswet op dit punt te willen evalueren.

© Nationale Zorggids