Normal_normal_oudere_bejaard_eenzaam_mevrouw

(Novum) - Zorginstelling Rinette Zorg in Best staat de komende zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er zijn structurele tekortkomingen in de geleverde zorg en ook het doorvoeren van verbeteringen gaat veel te langzaam. Dat heeft de IGZ dinsdag gemeld.

Bij Rinette Zorg zijn er aanhoudende problemen met de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De manier waarop met de medicatie wordt omgegaan is bijvoorbeeld niet op orde en ook de aansturing van het management laat te wensen over, bleek tijdens meerdere inspectiebezoeken.

Rinette Zorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ongeveer veertig mensen ontvangen verpleging of persoonlijke verzorging van de Brabantse instelling. Ook wordt hulp bij het huishouden geboden.