Logo_radboud

Leon van Halder is door het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit per 1 april 2015 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. Dit meldt het Nijmeegse ziekenhuis in een persbericht.

Van Halder (1955) is vanaf 2009 werkzaam bij het ministerie van VWS, eerst als directeur-generaal Curatieve Zorg en sinds 2013 als secretaris-generaal. Hij heeft de beleidslijnen uitgezet van verschillende belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals de hoofdlijnenakkoorden met universitaire medische centra, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en verzekeraars. Hij studeerde Onderwijskunde in Utrecht en heeft voordat hij bij VWS kwam verschillende functies vervuld bij diverse ministeries, waaronder het ministerie van OCW en Binnenlandse Zaken.

Over zijn benoeming zegt Van Halder: 'Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om de ambitie van het Radboudumc in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg waar te maken, samen met de medewerkers en de collegae van de Raad van Bestuur. Het Radboudumc heeft de afgelopen jaren met de strategie A significant impact on healthcare laten zien hoe je kan komen tot een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Die strategie trekt mij naar het Radboudumc'. Van Halder wil de positie van het Radboudumc de komende jaren landelijk en internationaal verstevigen.

Van Halder volgt Melvin Samsom op, die op 1 oktober vertrok naar Karolinska University Hospital. Fred Plukker, die hem als interim voorzitter opvolgde, blijft tot 1 april 2015 deze functie vervullen.

© Nationale Zorggids