Normal_edith_schippers_2__2_

Een belangrijk wetsvoorstel van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over de beperking van de vrije artsenkeuze is verworpen door de Eerste Kamer. Van de senatoren stemden 33 voor het wetsvoorstel en 38 stemden tegen. Dat meldt de NOS.

Het is een grote tegenvaller voor de minister omdat met de inperking van de vrije artsenkeuze veel geld te besparen is in de zorg. Door het maken van afspraken over artsenkeuze kunnen zorgverzekeraars hun zorgpolissen goedkoper aanbieden. Verzekerden die meer keuzevrijheid willen houden zullen dan een duurdere polis moeten kiezen. Met de maatregel was een besparing van 1 miljard euro gemoeid. 

Met het afwijzen van de plannen van Schippers is de inperking van de artsenkeuze nu voorlopig van de baan. Er komt nu crisisoverleg in het kabinet, omdat er eerder harde toezeggingen werden gedaan voor het plan. 

© Nationale Zorggids