Normal_ballon

(Novum) - Het wegstemmen door de Eerste Kamer van het voorstel voor een nieuwe zorgpolis is fantastisch nieuws. Dat vindt althans de Consumentenbond. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging en Abvakabo FNV reageren verheugd. Zorgverzekeraars Nederland is juist teleurgesteld dat het voorstel voorlopig niet doorgaat.

De Consumentenbond laat in een reactie weten zich samen met zo'n zeventig andere organisaties hard te hebben gemaakt om de vrije artsenkeuze te laten bestaan. "En het is goed te zien dat daar nu naar geluisterd is. De randvoorwaarden voor het doorvoeren van deze wet waren niet op orde. Het zou de kwaliteit echt niet ten goede komen en daarom is het goed nieuws dat het wetsvoorstel niet door de Eerste Kamer komt.''

Bestuurslid Paulus Lips van Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) laat weten dat zijn organisatie zich altijd sterk heeft verzet tegen deze wetswijziging. "Er was veel onduidelijkheid voor patiënten over waar ze wel of niet zorg kunnen krijgen. Wij zijn verheugd dat de vrije artsenkeuze behouden blijft. Het is goed dat de kwaliteit en niet de prijs doorslaggevend zijn. Een groot goed voor patiënt en arts.''

Corrie van Brenk van Abvakabo FNV vindt het 'prachtig' om te zien dat het volgens haar vele, brede en massale protest heeft geloond tegen deze 'polis voor armelui' heeft geloond. "Want daar kwam de inperking van de vrije artsenkeuze op neer. De zorg is geen markt waar je moet sturen op geld in plaats van kwaliteit, maar daar begon het wel steeds meer op te lijken.''

Voorzitter van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Wilna Wind waarschuwt ondertussen dat er geen enkele reden is om 'gerustgesteld achterover te leunen'. "De NPCF maakt zich grote zorgen om het gebrek aan keuze-informatie. Daar hebben we nu mee te maken en dat zou ook zo blijven als de wet wel was aangenomen."

Volgens Wind moeten mensen bij het kiezen van een dokter zich kunnen baseren op informatie over kwaliteit en behandelresultaten. "Daarnaast is het van belang dat mensen de juiste zorgpolis kiezen. Ook daarvoor moeten mensen beschikken over de juiste informatie. Je kiest als patiënt in feite uit tien zwarte dozen waarvan je niet weet wat er in zit. Dat moet veranderen en daar moeten we het over hebben.''

Zorgverzekeraars Nederland laat weten zich te gaan beraden op de toekomst en te kijken wat het wegstemmen van het plan wil zeggen voor afspraken die al gemaakt zijn. "Het idee achter de nieuwe zorgpolis was om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Het is jammer dat de Eerste Kamer hier tegen heeft gestemd.''