Normal_bevroren_meer_ijs_familie_gezin

Voor ouders met een licht verstandelijke beperking is het erg belangrijk om een hulpverlener te hebben waarmee ze goed overweg kunnen. Zij zijn gebaat bij begeleiders die ervan overtuigd zijn dat deze ouders hun opvoedingsvaardigheden kunnen verbeteren. Dat is aangetoond door Marieke Meppelder, die haar proefschrift schreef over de begeleiding van ouders met een licht verstandelijke beperking. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Ouders met lichte verstandelijke beperkingen hebben te maken met meerdere risicofactoren die de ontwikkeling van hun kinderen kunnen bedreigen. Zo leven zij vaak in armoede en hebben ze weinig mensen om op terug te vallen. Ouders die het ondanks deze risicovolle context redelijk tot goed doen staan vaak open voor ondersteuning en durven daar ook om te vragen. Toch verloopt dit lang niet altijd soepel, omdat de aanpak van hulpverleners niet altijd blijkt te werken. Als de hulpverlener te veel de nadruk legt op de opvoedingskwaliteiten van ouders, bestaat de kans dat de ouders zich terugtrekken omdat ze zichzelf niet in het beeld ven de hulpverleners herkennen.

Meppelder: ‘Bij de beoordeling van de opvoedingssituatie en opvoedingsvaardigheden van ouders met beperkingen is het belangrijk om de context waarin ouders zich bevinden niet uit het oog te verliezen. Hulpbronnen in de omgeving van ouders, zoals een gezonde financiële situatie en ondersteuning vanuit het sociale netwerk, kunnen een beschermende werking hebben, soms meer dan de eigen vaardigheden van ouders.’ Het is voor hulpverleners dus zaak om een goede relatie op te bouwen met deze ouders, zodat zij zelf deel gaan uitmaken van het netwerk dat zij nodig hebben.

© Nationale Zorggids