Normal_botox

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een toezichtplan opgesteld voor de cosmetische sector. Dit plan geeft weer hoe het toezicht op deze sector is vormgegeven. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 19 december 2014 het toezichtplan cosmetische sector aangeboden aan de Tweede Kamer.

De IGZ is gevraagd om dit plan voor toezicht op te stellen met als doelstelling dat de consument beschermd wordt tegen onverantwoorde risico’s in deze sector. Gezien de aard van de objecten en de aldaar gebruikte producten is deze nota in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) tot stand gekomen.

De cosmetische sector is groot en divers en laat zich lastig vangen in een heldere afbakening. Cosmetische ingrepen (zowel operatief als niet-operatief zoals bijvoorbeeld injecties met fillers) kunnen leiden tot flinke schade, door slechte en onveilige producten, onbekwame behandelaren en de risico’s die er altijd zijn bij een ingreep. Het toezichtplan moet duidelijker maken hoe het toezicht op behandelaren en op gebruikte producten eruit moet zien.

© Nationale Zorggids