Normal_ziekenhuis_patient_ziekenhuisbed
Vergeleken met andere landen kent Nederland relatief weinig vegetatieve patiënten. Dit zijn patiënten die wakker worden na een coma, maar die geen tekenen van bewustzijn of doelgerichte reactie of communicatie uitvoeren. Dat blijkt uit het eerste volledige overzicht dat onderzoekers van het Radboudumc en collega’s hebben gepubliceerd in het vakblad JAMDA. Bovendien worden sommige patiënten zeer langdurig doorbehandeld, en blijkt 39 procent van hen verkeerd gediagnosticeerd.
 

Tot op heden was internationaal niet bekend hoeveel patiënten in vegetatieve toestand verkeren, laat staan hoe hun klinische toestand is. Voor 41 patiënten gaven de behandeld artsen aan dat die zonder twijfel in een vegetatieve toestand verkeerden. Na een nieuwe, nauwkeurige diagnose waren dat er nog 24. Er zijn dus weinig vegetatieve patiënten in Nederland, ongeveer 3 patiënten per twee miljoen inwoners. Uit eerder onderzoek blijkt dat dit het laagste aantal ter wereld is. Verder blijkt dat bij de helft van de patiënten de hersenschade is ontstaan door zuurstoftekort tijdens hartstilstand en reanimatie.

Willemijn van Erp, onderzoeker in het Radboudumc en bij de Coma Science Group in Luik: “Ons onderzoek maakt ook duidelijk dat vaak een verkeerde diagnose wordt gesteld. Van de 17 patiënten bij wie dat het geval was, verkeerden er 15 in een laagbewuste en 2 in een bewuste toestand. Daar horen andere vormen van behandeling en zorg bij. Los daarvan zien we dat de kennis van en zorg voor deze patiëntengroep te versnipperd is. Gespecialiseerde revalidatie wordt in minder dan de helft van de gevallen toegepast. We denken dat een samenhangend expertisenetwerk van groot belang kan zijn, niet alleen voor een verbeterde zorg voor deze patiënten, maar ook voor hun familieleden.”
 
Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat vegetatieve patiënten in Nederland soms meer dan 25 jaar worden doorbehandeld, terwijl artsen volgens de richtlijnen gerechtigd zijn de levensverlengde behandeling in zulke gevallen te staken. 
 
© Nationale Zorggids