Normal_inhaler_astma_lucht

Het overgrote deel van de astmapatiënten en mensen met ernstige allergieën gebruiken hun medische hulpmiddelen verkeerd. De inhaler wordt door slechts 7 procent van de patiënten gebruikt zoals die bedoeld is. En slechts 17 procent van de mensen die zichzelf in geval van een acute allergische reactie moeten injecteren weet hoe dit moet. Dit meldt het Britse Astmafonds naar aanleiding van Amerikaans onderzoek, aldus Trouw. 

145 mensen die inhalers of injecties gebruiken, namen deel aan het onderzoek. De wetenschappers bekeken hoe het gebruik van de hulpmiddelen en zelfmedicatie van de patiënten verschilde van de instructies. Daaruit kwam onder meer naar voren dat er veel fouten worden gemaakt wanneer een patiënt zichzelf moet injecteren bij een heftige allergische reactie. De naald moet lang genoeg in de huid blijven zitten om het geneesmiddel goed op te kunnen nemen, maar wordt er vaal al te snel weer uitgetrokken. 
 
Het Astmafonds vindt dat er betere voorlichting over zelfmedicatie gegeven moeten worden aan de patiënten. Volgens de organisatie moet deze rol vooral door de apothekers vervuld worden. Mensen die hulpmiddelen foutief gebruiken, maken de gezondheidszorg duurder dan nodig is, aldus het fonds. Het foutieve gebruik leidt er namelijk toe dat deze patiënten in de loop van de tijd sterkere middelen krijgen voorgeschreven dan ze eigenlijk nodig hebben. 'We geven iemand ook geen nieuwe auto zonder dat hij eerst rijlessen heeft gehad. Dus als we investeren in levenslange astmamedicatie, is het essentieel dat gezondheidswerkers ervoor zorgen dat hun patiënten weten wat ze moeten doen', aldus Samatha Walkers van het Britse Astmafonds. 
 
© Nationale Zorggids