Logo_thumb_nederlandse_jeugdinstituut67

Het dossier 'Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd' is gepubliceerd op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. In het dossier staat informatie en advies over hoe onderwijs en gemeenten een samenhangende aanpak kunnen bieden aan kwetsbare jongeren om ervoor te zorgen dat zij kunnen blijven participeren. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 

Onder de noemer 'kwetsbare jongeren' vallen onder meer jongeren tot 27 jaar die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of mbo niveau 1. Ook jongeren die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt behoren tot de groep 'kwetsbare jongeren'. Het kan hierbij gaan om jongeren met een beperking, jongeren uit de jeugdzorg, voortijdige schoolverlaters of migrantenjongeren. 
 
De overgang van onderwijs naar passend werk is vaak moeilijk voor kwetsbare jongeren. Zij hebben hier vaak bemiddeling en hulp bij nodig. In het dossier 'Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren' wordt beschreven welke hulp en bemiddeling in de praktijk werken voor deze jongeren, werkgevers en zorgpartners. Ook beschrijft het dossier de recente  ontwikkelingen in landelijk beleid en regelgeving. 
 
Om het dossier in te zien, klik hier
 
© Nationale Zorggids