Logo_orde_van_medisch_specialisten

Medische specialisten kunnen bij aandoeningen kiezen uit verschillende behandelingen, maar weten vaak niet welke behandeling het beste is voor hun patiënt. Uit een onderzoek van de Orde van Medisch Specialisten en EenVandaag onder 2000 artsen blijkt dat 61 procent van de artsen in minstens een kwart van de gevallen niet weet welke behandeling de juiste is. Dat meldt EenVandaag.

Aan het onderzoek deden specialisten meer uit alle disciplines. Ruim 60 procent van de geënquêteerde artsen werkt in een algemeen ziekenhuis, ruim 20 procent in een academisch ziekenhuis en de rest werkt elders. De specialisten denken dat er op termijn veel kosten kunnen worden bespaard als er meer onderzoek komt naar wat de beste behandeling is. Deze onderzoeken moeten worden bekostigd door de overheid en de zorgverzekeraars, aldus de specialisten.

Voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland heeft laten weten dat zijn organisatie openstaat voor onderzoek. Wel benadrukt hij dat kritisch gekeken moet worden naar de voorgestelde onderzoeken. 'Het gaat om premiegeld van de Nederlanders.'

© Nationale Zorggids