Logo_logo-treant

Met het hijsen van de vlag heeft Treant Zorggroep vandaag officieel haar nieuwe naam in gebruik genomen. Leveste Care, Zorgpalet, Scheper Ziekenhuis, Ziekenhuis Bethesda en Refaja ziekenhuis maken vanaf nu deel uit van Treant Zorggroep. Zorggroep Leveste Middenveld bestaat niet meer, zo meldt Treant Zorggroep.

In Treant Zorggroep zijn drie ziekenhuislocaties en twintig centra voor verpleeg-, revalidatie- en ouderenzorg gebundeld. Het verzorgingsgebied van de nieuwe organisatie omvat 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. Bij de organisatie werken 250 medisch specialisten en 6.500 medewerkers.

De nieuwe naam en het nieuwe logo zal in de loop van dit jaar op meer steeds meer uitingen van de organisatie verschijnen. De naam Treant is afgeleid van een gebied dat in vroegere tijden liep van de Stellingwerven in Friesland via Drenthe en de stad Groningen tot voorbij Stadskanaal. Dat gebied komt grotendeels overeen met het gebied waar Treant zorg verleent. Treant Zorggroep heeft het hart als logo gekozen om de passie en compassie voor de gezondheidszorg te verbeelden. Het hart bestaat uit diverse facetten die symbool staan voor de perspectieven van waaruit de organisatie de zorg bekijkt maar ook hoe ze deze aan haar patiënten en cliënten biedt. Wanneer je het hart ‘uitvouwt’ ontstaat het lijnenspel dat staat voor het zorgnetwerk van alle locaties van Treant Zorggroep.

Het nieuwe meerjarenbeleid 2015-2020 voor de ziekenhuiszorg gaat uit van kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg op drie ziekenhuislocaties: Scheper, Bethesda en Refaja. Daarbij zet zij zich op alle drie de locaties in voor laagdrempelige toegang dicht bij de patiënt, poliklinische en klinische zorg door alle aanwezige specialismen, 24/7 toegang tot spoedeisende hulp, acute verloskunde en moeder- en kindzorg en zorg op IC-niveau. Het extra accent voor het Scheper ligt op de complexere zorg. Bethesda en Refaja profileren zich op intensieve diagnostiek en kortdurende behandeling en verblijf. Voor de ouderenzorg en verpleegzorg ligt het accent voor De Horst en Weidesteyn op hoogcomplexe, chronische en revalidatiezorg voor ouderen. Veltman blijft zich richten op beschermd wonen. Andere centra ontwikkelen zich tot woonwijkcentra waarin care, cure en welzijn geïntegreerd worden aangeboden, samen met de zorgpartners.

© Nationale Zorggids