Normal_diabetes2345

De Diabetesvereniging Nederland heeft zich namens de coalitie Zorgeloos verdiept in de mogelijkheden van zorg aan leerlingen met suikerziekte in het passend onderwijs. De belangenvereniging heeft een oplossing voorgesteld om tegemoet te komen aan de wetgeving rond medisch handelen door leraren en toch een goede diabeteszorg mogelijk te maken. Het ministerie van Onderwijs buigt zich nu over het advies. Dit meldt Diabetesvereniging Nederland. 

Met de invoering van de wet op Passend onderwijs moeten ook kinderen met diabetes een plek krijgen in het reguliere onderwijs. Dit kan tot problemen leiden omdat de leerlingen medische zorg nodig hebben waartoe docenten en ander onderwijspersoneel doorgaans niet bevoegd zijn die te bieden. Daardoor worden kinderen met suikerziekte vaak nog geweigerd door scholen. De coalitie Zorgeloos wil dat de diabeteszorg op school goed geregeld wordt om het reguliere onderwijs ook voor deze kinderen toegankelijk te maken.
 
De Diabetesvereniging heeft namens de coalitie de mogelijkheden in de wetgeving onderzocht en zegt dat er een praktische oplossing mogelijk is. Die hangt af van de interpretatie van het begrip 'niet-beroepsmatig handelen' bij bijvoorbeeld het toedienen van een injectie met insuline. Volgens de huidige interpretatie vallen is het niet-beroepsmatig handelen nu beperkt tot directe familieleden en de persoon zelf. De vereniging vindt het verdedigbaar om de definitie uit te breiden naar medewerkers van scholen. Zorgverlening is immers niet hun beroep en zij voeren de medische handelingen dan ook niet beroepsmatig uit. Door de definitie van dit begrip aan te passen in de wet moet het ook voor onderwijspersoneel mogelijk worden om medische zorg te verlenen aan leerlingen met diabetes.
 
Het ministerie van Onderwijs heeft het voorstel van de Diabetesvereniging in beraad en heeft aangegeven de oplossing interessant te vinden. Deze maand zullen de coalitie Zorgeloos en het ministerie opnieuw met elkaar in gesprek gaan over het voorstel.
 
© Nationale Zorggids