Logo_logo-slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland heeft zijn dienstverlening uitgebreid. In 2014 heeft de organisatie twee keer zoveel slachtoffers kunnen helpen als in het jaar ervoor. 'We hadden met meer dan 3500 slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit contact', zegt Harry Crielaars, voorzitter van de raad van bestuur van Slachtofferhulp.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het mogelijk gemaakt om de dienstverlening aan slachtoffers binnen het zogenoemde ZSM-traject te intensiveren. ZSM staat voor het zo snel mogelijk bestraffen van veel voorkomende criminaliteit, zoals mishandeling, bedreiging en vandalisme.

Vanaf 1 januari ondersteunt Slachtofferhulp getroffen personen op tien ZSM-locaties zeven dagen per week, twaalf uur per dag. De organisatie helpt bij het inventariseren van de schade en het bewaken van de rechten van het slachtoffer. Aan justitie wordt geadviseerd over een passende afhandeling van de zaak. Naar verwachting zal Slachtofferhulp Nederland via de ZSM-locaties meer dan 100.000 slachtoffers per jaar actief kunnen benaderen en hen waar nodig - naast de juridische dienstverlening - psychosociale en/of praktische hulp bieden.

© Nationale Zorggids