Logo_logo-zorgvoorbeter

Om zorgmedewerkers meer inzicht en kennis te verschaffen over de stelselwijziging die op 1 januari van kracht is geworden, heeft het Kennisplein Zorg voor Beter een nieuw thema gelanceerd. Met het thema 'Vernieuwend zorgen' moet op een eenvoudige manier worden uitgelegd wat de hervormingen betekenen in de dagelijkse praktijk van een zorgprofessional. Dat meldt Vilans.

Vernieuwend zorgen verwijst naar een nieuwe zorghouding die nodig is om nu en in de toekomst beter in te kunnen spelen op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen. Het werk van zorgprofessionals  moet meer gericht zijn op de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt. Dat betekent dat er minder 'voor de cliënt' moet worden gedacht en dat de familie en het netwerk een grotere rol gaan spelen in de zorg.

Volgens Jeroen Schumacher van Vilans is het hoog tijd voor een omslag. ‘De hervorming van de Langdurige zorg geeft onzekerheid, zeker, maar als we het goed doen, pakken we nu eindelijk door. We hebben voorjaar 2014 gesproken met zo’n 200 medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Toen werd glashelder: medewerkers zijn al jaren toe aan een omslag.’

Op basis van deze gesprekken met zorgprofessionals heeft Vilans zes verbeteropgaven in kaart gebracht:  kwaliteit van bestaan centraal stellen, zelforganisatie,  meer werken in een netwerk, meer werken met technologie, meer doen met minder en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Informatie over deze verbeteropgaven en over de veranderingen in de zorg zijn te vinden op Kennisplein Zorg voor Beter.

© Nationale Zorggids