Normal_operatie_2

Een nieuw ontwikkelde procedure voor chirurgen moet eraan bijdragen dat er jaarlijks minder fouten worden gemaakt in de operatiekamer. Met de implementatie van TOPplus, een time-out procedure (TOP) en een nabespreking (plus), verbetert de samenwerking tussen teamleden op de operatiekamer en daarmee ook de patiëntveiligheid. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van lector Connie Dekker – Van Doorn aan de Hogeschool Rotterdam, zo meldt OK Nieuws.

In een TOPplus procedure neemt het operatieteam vlak voor een operatie twee minuten de tijd om alle details gezamenlijk door te nemen. Tijdens dit controlemoment kan het team nagaan of alle gegevens kloppen en of er voldoende voorbereidingen zijn getroffen om de ingreep veilig uit te voeren. Na de operatie vindt er een moment van evaluatie plaats waarin eventuele incidenten of complicaties worden besproken.

Volgens onderzoeker Dekker – Van Doorn versterkt de TOPplus procedure de dialoog tussen teamleden en worden hiërarchische barrières verminderd. Zij onderzocht in vijftien ziekenhuizen hoe de implementatie van de procedure verliep. De procedure blijkt bij uitstek geschikt 'om teamleden te betrekken en samen te reflecteren  op bestaande organisatorische processen en procedures.’

© Nationale Zorggids