Normal_copyright_stockfreeimages_docent_frustratie_leraar_boos_agressief_computer_ict_it_problemen

Een op de drie zorgaanbieders is niet klaar voor het elektronisch declareren van wijkverpleegkundige zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie voor zorgondernemers ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zonder verdere afspraken kan er hierdoor faillissement dreigen voor deze zorgaanbieders, zo meldt Skipr.

De problemen met declareren worden veroorzaakt door het gebruik van verschillende declaratiesystemen, die niet goed op elkaar aansluiten. Door ICT-problemen kan het ene systeem de gegevens uit een ander systeem niet goed lezen.

Om te voorkomen dat ICT-problemen die buiten de schuld van zorgaanbieders liggen leiden tot geldproblemen bij zorgaanbieders, zijn er landelijke afspraken gemaakt. Zorgaanbieders die nog niet elektronisch kunnen declareren kunnen een voorschot krijgen. Hiervoor moeten ze wel voor 20 januari een aanvraag indienen bij alle individuele zorgverzekeraars van wie zij een voorschot wensen te ontvangen.

© Nationale Zorggids