Normal_pil_medicijnen

Patiënten krijgen regelmatig meer geneesmiddelen mee dan zij gebruiken. Vaak wordt gedacht dat dat komt door patiënten die laconiek omspringen met de medicijnen die ze krijgen, maar de hoeveelheid ongebruikte medicijnen is soms ook het gevolg van het voorschrijfgedrag van artsen. Zo zijn er huisartsenpraktijken waar patiënten veel meer geneesmiddelen overhouden dan patiënten in andere praktijken, zo blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Ruim een derde van de mensen die geneesmiddelen op recept gebruiken, houdt regelmatig medicijnen over. Dit is de meest genoemde bron van verspilling bij het Meldpunt Verspilling van het ministerie van VWS. Met een zorgvuldiger geneesmiddelgebruik is jaarlijks naar schatting zeven procent op de zorguitgaven te besparen. Overigens zijn er volgens het NIVEL ook goede redenen om medicijnen over te houden. Als een chronisch zieke patiënt slecht ter been is, ligt het voor de hand deze om wat grotere hoeveelheden voor te schrijven zodat deze patiënt niet iedere week opnieuw de gang naar de apotheek hoeft te maken.

Voor het onderzoek zijn antwoorden op vragenlijsten van leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg gecombineerd met huisartsengegevens uit zeven huisartsenpraktijken uit de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Het panel bestaat uit ruim 10.000 mensen van achttien jaar en ouder. NIVEL Zorgregistraties verzamelt routinematig gegevens bij onder meer 478 huisartsenpraktijken met meer dan anderhalf miljoen ingeschreven patiënten.

NIVEL-onderzoeker Margreet Reitsma denkt dat huisartsen kunnen bijdragen aan een besparing op geneesmiddelen door nog zorgvuldiger voor te schrijven. 'Het blijft zoeken naar een optimum tussen tegemoetkomen aan de individuele patiënt en het beperken van de hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen.'

© Nationale Zorggids