Normal_edith_schippers__3_

Patiënten die een second opinion krijgen, hoeven geen eigen bijdrage te gaan betalen. De regels rondom de vergoeding van een second opinion worden niet aangepast, zo schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Skipr.

Het besluit om de huidige regels rondom de vergoeding van second opinions niet aan te passen, is gebaseerd op het rapport ‘Second opinion in de Zorgverzekeringswet’ van Zorginstituut Nederland (ZiNL). Het ZiNL onderzocht of de vergoeding van second opinions vanuit het basispakket gedaan diende te blijven worden of dat de invoering van een eigen bijdrage wenselijk is. Het Zorginstituut stelt op basis van principiële gronden dat de second opinion vergoed moet (blijven) worden door de zorgverzekeraars. “Het heffen van een eigen bijdrage is niet wenselijk omdat het de toegankelijkheid voor patiënten verlaagt”, schrijft het Zorginstituut. "Het is een recht van de patiënt, voortvloeiend uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).” Daarnaast is het ZiNL een voorstander van second opinions omdat deze 'bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van behandelingen bevorderen.'
 
Onnodig aangevraagde second opinions kunnen echter extra zorgkosten met zich meebrengen. Het Zorginstituut erkent dit en doet aanbevelingen voor gepast gebruik van een second opinion. Het ZiNL beveelt goede communicatie tussen arts en patiënt, voldoende voorlichting en een landelijke, specialisme-overstijgende richtlijn voor gepast gebruik aan. Daarnaast stelt het instituut dat zorgverzekeraars een toestemmingsvereiste of aanvullende voorwaarden zouden kunnen invoeren. Het instituut heeft geen uitspraak gedaan over het idee om second opinions alleen maar uit te voeren in expertisecentra of academische ziekenhuizen. 
 
© Nationale Zorggids